• B mind es tracta d'un nom compost per la lletra 'B' de Banyoles i la paraula 'mind', que en anglès significa ment.

    B mind es tracta d'un nom compost per la lletra 'B' de Banyoles i la paraula 'mind', que en anglès significa ment.

  • B mind compta amb un equip de professionals especialitzats en àrees diverses això ens permet proporcionar un servei adaptat a les necessitats de cada cas.

    B mind compta amb un equip de professionals especialitzats en àrees diverses això ens permet proporcionar un servei adaptat a les necessitats de cada cas.

  • Ens focalitzem en les VIRTUTS i no en les mancances.

    Ens focalitzem en les VIRTUTS i no en les mancances.

  • En l'àrea infanto-juvenil treballem amb un mirall unidireccional que permet als pares/tutors fer observació directa de les sessions i reeducacions.
Permet per una banda que la família formi part activa del tractament i per altra, que aprenguin les tècniques de les terapeutes, mestres, fisioterapeutes i logopedes.

    OBSERVEM I APRENEM EN VIU

    En l'àrea infanto-juvenil treballem amb un mirall unidireccional que permet als pares/tutors fer observació directa de les sessions i reeducacions. Permet per una banda que la família formi part activa del tractament i per altra, que aprenguin les tècniques de les terapeutes, mestres, fisioterapeutes i logopedes.

  • Dirigit a l'alumnat de primària, secundària i batxillerat.

    SUPORT ESCOLAR

    Dirigit a l'alumnat de primària, secundària i batxillerat.

  • Problemes d'aprenentatge i dificultats en la parla.

    REEDUCACIONS

    Problemes d'aprenentatge i dificultats en la parla.

  • DIAGNÒSTIC I ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC I PSICOPEDAGÒGIC

  • Bmind és un centre amb un fort compromís amb el tractament especialItizats d'alguns trastorns específics mitjançant projectes.

    PROJECTES MULTIDICIPLICARIS

    Bmind és un centre amb un fort compromís amb el tractament especialItizats d'alguns trastorns específics mitjançant projectes.

  • Oferim a les escoles serveis interns i externs de prevenció, detecció i orientació psicopedagògica.

    SERVEI IN/OUT

    Oferim a les escoles serveis interns i externs de prevenció, detecció i orientació psicopedagògica.

  • Informa't dels preus reduïts si ets de MEDIFIATC o estàs a l'Atur!

    OBERT DE DILLUNS A DISSABTE

    Informa't dels preus reduïts si ets de MEDIFIATC o estàs a l'Atur!

  • PSICOLOGIA

    A Bmind oferim assessorament, atenció i acompanyament des d’un enfoc sistèmic: assessorament a pares, teràpia individual, familiar i de parella.

    Psicologia infantil: Trastorns i problemes d’aprenentatge,Trastorns generalitzats del desenvolupament, Trastorns de la conducta, Problemes d’Enuresi i Encopresi, Problemes d’ansietat, depressió i fòbies, Trastorns del son, Trastorns del llenguatge, Retard mental, entre altres.

    Psicologia enfocada a l'adolescent: Problemes d’autoestima i motivació
    Problemes de por i fracàs escolar, Problemes d’anorèxia i bulímia,..

    Psicologia per adults: Teràpia individual, de parella, familiar, Processos de separacions / conflictes familiars,...

  • PEDAGOGIA

    El nostre equip pedagògic està format per pedagogs, logopedes, mestres, psicòlegs i fisioterapeutes.

    SUPORT ESCOLAR: Tècniques i hàbits d’estudi, Organització escolar, Ajuda, orientació i material per a les proves PAAU, orientació professional i Cursos d’estiu.

    LOGOÈDIA: Estimulació del llenguatge, Problemes relacionats amb l’ortodòncia, Dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura Dislèxia, Trastorns i retards del llenguatge i la comunicació, Trastorns i retards de la parla, Alteracions de la fluïdesa de la parla, entre altres.

    REEDUCACIÓ: Trastorn per Dèficit d’Atenció/Hiperactivitat,Trastorn de la lectura:Dislèxia, Trastorn de l’escriptura:Disgrafia,Disortografia, Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal (TANV), Trastorn de l’aprenentatge de les matemàtiques: Discalcúlia,Lateralitat creuada, orientació visuoespacial i Entrenament de processos cognitius: concentració, atenció, memòria i raonament.


    Al mateix temps, oferim consultes i assessorament als pares en temes educatiu.

  • DIAGNÒSTIC I ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC I PEDAGÒGIC

    El diagnòstic clínic és una avaluació completa i global de la persona, dels seus aprenentatges, estadis de desenvolupament, destreses, habilitats socials, de relació, aptituds, actituds, hàbits i conducta. Per això disposem d’un equip multidisciplinar format per professionals del camp de l’educació, la salut i el desenvolupament (psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, pedagogs i mestres) que de forma conjunta estudien i valoren cada cas i emeten un diagnòstic si és necessari.